Publikationer

På denne side kan du se en oversigt over og downloade udgivelser, der benytter data fra Ungdomsforløbsundersøgelsen. Hvis du kender til udgivelser, som benytter data fra Ungdomsforløbsundersøgelsen, men som ikke er med på listen, bedes du venligst informere os herom på dlsy@sfi.dk.

Rapporter og bøger

Jæger, Mads M., Munk, Martin og Niels Ploug (2003): Ulighed og Livsløb. Analyser af betydningen af social baggrund. København: Socialforskningsinstituttet rapport 03:10.

Hansen, Erik Jørgen (1995): En generation blev voksen. København: Socialforskninginstituttet rapport 95:08.

Hansen, Erik Jørgen (1983): Arbejderklassen og de højere uddannelser. København: Socialforskningsinstituttet Pjece 13.

Hansen, Erik Jørgen (1982): Hvem bryder den sociale arv? København: Socialforskningsinstituttet publikation 112, bind I-II.

Ørum, Bente (1974): Fra skole til erhverv. København: Socialforskningsinstituttet, Meddelelse 7.

Bøgh Andersen, Bent og Hansen, Erik Jørgen (1972): Forældre og skole. København: Socialforskningsinstituttet Studie 25.

Bøgh Andersen, Bent (1972): En analyse af nogle aspekter af den ”kulturelle” barriere mod uddannelsessøgning med baggrund i delingen efter 7. klasse.København: Socialforskningsinstituttet. Studie 21.

Ørum, Bente (1971): Social baggrund, intellektuelt niveau og placering i skolesystemet. København: Socialforskningsinstituttet. Studie 20.

Artikler i videnskabelige tidsskrifter

(Vi kan af af hensyn til ophavsretten ikke kan lægge pdf-versioner af videnskabelige artikler på denne hjemmeside. Hvis du er interesseret i at få en kopi af en artikel kan du kontakte forfatterne eller finde artiklen gennem et bibliotek. Vi linker til artiklers Digital Object Identifier (DOI), som er en unik kode for hver artikel og som du kan bruge når du skal finde artiklen).

Møllegaard Pedersen, Stine, and Mads Meier Jæger. 2015. “The Effect of Grandparents’ Economic, Cultural, and Social Capital on Grandchildren’s Educational Success.” Research in Social Stratification and Mobility, 42: 11-19. (DOI: 10.1016/j.rssm.2015.06.004)

Jæger, Mads Meier and Tally Katz-Gerro. 2015. Does Women’s Preference for Highbrow Culture Begin in the Family? Comparing Leisure Participation Among Brothers and Sisters” Leisure Sciences, 37(5): 415-430. (DOI:10.1080/01490400.2014.995326)

Breen, Richard, Herman van de Werfhorst, and Mads Meier Jæger. 2014. “Deciding under Doubt: A Theory of Risk Aversion, Time Discounting Preferences and Educational Decision Making.” European Sociological Review, 30(2): 258-270. (DOI:10.1093/esr/jcu039)

Karlson, Kristian B. & Jæger, Mads M. 2011. ”Kassen, kulturen og kontakterne: Økonomisk, kulturel og social kapital i to generationer.” Dansk Sociologi 22(3): 61-80.

Karlson, Kristian B. 2011. ”Multiple Paths in Educational Transitions: A Multinomial Transition Model with Unobserved Heterogeneity.” Research in Social Stratification and Mobility 29(3): 323-341. (DOI: 10.1016/j.rssm.2011.02.001)

McIntosh, James and Munk, Martin (2009): “Social Class, Family Background and Intergenerational Mobility ”. European Economic Review, 53(1): 107-117. (DOI: 10.1016/j.euroecorev.2007.10.006)

Jæger, Mads Meier (2007): “Educational mobility across three generations: The changing impact of social class, economic, cultural, and social capital”. European Societies, 9(4): 527-550. (DOI: 10.1080/14616690701449568)

Jæger, Mads Meier and Holm, Anders (2007): “Does Parents Economic, Cultural, and Social Capital Explain the Social Class Effect on Educational Attainment in the Scandinavian Mobility Regime?”. Social Science Research, 36: 719-744. (DOI: 10.1016/j.physletb.2003.10.071).

McIntosh, James and Munk, Martin D. (2007): “Scholastic ability vs. family background in educational success. Evidence from Danish sample survey data”.Journal of Population Economics, 20(1): 101-120. (DOI: 10.1007/s00148-006-0061-3)

Jæger, Mads Meier and Holm, Anders (2004): “Penge, (ud)dannelse, forbindelser eller brains: En test af fire forældreressourcers betydning for unges uddannelsesvalg i Danmark". Dansk Sociologi, 15(3): 67-84.

Bogkapitler

Holm, Anders & Jæger, Mads M. 2013. ”Dentist, Driver or Dropout. Primary and Secondary Effects of Family Background on Choice of Secondary Education in Denmark,” in Jackson, M. (ed.), Determined to Succeed? Performance, Choice and Education. Stanford: Stanford University Press.

Jæger, Mads Meier og Holm, Anders (2007): “Social arv og mønsterbrydere: Hvem er de og hvilke opvækstfaktorer gør en forskel?,” i Ploug, Niels (red.): Social arv - empiri og teori. København: Hans Reitzels Forlag.

Søg på dlsy.sfi.dk