Mere information om undersøgelsen

Historien bag Ungdomsforløbsundersøgelse

 

Begyndelsen i 1968

Ungdomsforløbsundersøgelsen blev sat i gang i midten af 1960'erne af Professor Erik Jørgen Hansen på baggrund af en tidligere undersøgelse af de 14-20-åriges uddannelsessituation i 1965 (Hansen 1968). Den første undersøgelse blev gennemført i 1968 af den årgang, som gik i 7. klasse i 1967 og 1968, og som blev interviewet første gang i slutningen af 7. klasse, nemlig i maj 1968. Det drejede sig om 3151 elever fra 152 klasser fordelt over hele landet. Eleverne var da ca. 14 år gamle. 21 var født i 1952 eller tidligere (1 pct.), 361 i 1953 (12 pct.), 2464 i 1954 (83 pct.), 146 i 1955 (5 pct.), mens fødselsåret ikke er oplyst for 159.

Udvikling 1968-2004

Siden den første interviewrunde i 1968 er deltagerne blevet geninterviewet i 1970, 1971, 1973, 1976, 1992, 2001 og senest i 2004 da de var ca. 50 år gamle. Ungdomsforløbsundersøgelsen har således fulgt den samme gruppe danskere i mere end 35 år. Herudover er deltagernes forældre blevet interviewet i 1969.

Af den oprindelige gruppe på 3151 deltagere i 1968-undersøgelsen blev 2505 eller godt 80 pct. interviewet i 2001-runden. Denne meget høje svarprocent over tid er en medvirkende årsag til, at Ungdomsforløbsundersøgelsen i dag er blandt de bedste såkaldte "kohorteundersøgelser" i verden. En kohorteundersøgelse er en type undersøgelse, hvor man følger en gruppe af mennesker over tid, som er født på samme tidspunkt.

Generationsundersøgelsen

Generationsundersøgelsen er en ny undersøgelse, der indbefatter samtlige børn af de oprindelige deltagere i Ungdomsforløbsundersøgelsen. Deltagerne i Generationsundersøgelsen udgør den tredje generation i samme familie, der har deltaget i Ungdomsforløbsundersøgelsen. Du kan læse mere om Generationsundersøgelsen her.

Der findes kun ganske få undersøgelser ud over Ungdomsforløbsundersøgelsen, der inkluderer tre generationer fra den samme familie. Dette gør Ungdomsforløbsundersøgelsen unik både i dansk og international sammenhæng.

Lignende undersøgelser

UFU-undersøgelsen er heldigvis ikke den eneste af sin slags. I Danmark findes også Børneforløbsundersøgelsen (som følger en kohorte født 1995). I udlandet har man især i England og USA tradition for at lave kohorteundersøgelser.

I England findes National Child Development Study (som følger en kohorte født 1958), British Cohort Study (som følger en kohorte født 1970) og Millenium Cohort Study (som følger en kohorte født  2000/2001).

I USA findes Wisconsin Longitudinal Study (som følger en kohorte født 1939) og National Longitudinal Survey of Youth 1979/1997 (som følger adskillige kohorter).

Søg på dlsy.sfi.dk