Data

Data fra Ungdomsforløbsundersøgelsen (1968-2004) er frit tilgængelige fra Dansk Data Arkiv. Det samme er data fra Generationsundersøgelsen (2010). Der findes to datafiler:

  1. Kumuleret DLSY-fil. Denne datafil indeholder variable fra samtlige bølger af Ungdomsforløbsundersøgelsen (1968-2004).
  2. Kombineret DLSY-fil. Denne datafil indeholder variable fra Generationsundersøgelsen (2010) samt variable fra Ungdomsforløbsundersøgelsen 1968-2004. Formålet med den kombinerede datafil er at kombinere data om forældre (Ungdomsforløbsundersøgelsen) og børn (Generationsundersøgelsen).

Du skal bruge den kumulerede datafil hvis du udelukkende er interesseret i deltagerne i Ungdomsforløbsundersøgelsen. Du skal bruge den kombinerede datafil hvis du er interesseret i deltagerne i Generationsundersøgelsen og Ungdomsforløbsundersøgelsen (dvs. forældre og børn).

Bemærk, at den kumulerede datafil indeholder information om samtlige 3151 deltagere i Ungdomsforløbsundersøgelsen, mens den kombinerede datafil kun indeholder information om de deltagere, som har børn og hvis børn har deltaget i Generationsundersøgelsen.

Søg på dlsy.sfi.dk