DLSY - Dansk

Velkommen til Ungdomsforløbsundersøgelsens danske hjemmeside!

Ungdomsforløbsundersøgelsens dansksprogede hjemmeside er rettet mod deltagere, offentligheden og andre med interesse for undersøgelsen. Du kan benytte linksene i højre side for at navigere rundt på den danske hjemmeside. Her kan du bl.a. læse mere om baggrunden for undersøgelsen, se spørgeskemaer/dokumentation og downloade udgivelser baseret på UFU-undersøgelsen.

Ungdomsforløbsundersøgelsens engelsksprogede hjemmeside er rettet mod forskere og andre, som vil downloade og analysere data fra undersøgelsen. På engelsk hedder Ungdomsforløbsundersøgelsen Danish Longitudinal Survey of Youth (forkortet DLSY).

Finansiering:

Ungdomsforløbsundersøgelsen har gennem årene modtaget finansiering fra forskellige kilder. De tidlige dataindsamlinger (1968-1976) blev finansieret af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (tidl.: Socialforskningsinstituttet) og Undervisningsministeriet. Dataindsamlingen i 1992 blev finansieret af Undervisningsministeriet og Forskningsrådet for Samfund og Erhverv (tidl.: Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd). Dataindsamlingen i 2001 blev finansieret af Socialministeriet og SFI.

Generationsundersøgelsen er finansieret af Det Strategiske Program for Velfærdsforskning (bevilling: 2139-08-0020) og Forskningsrådet for Samfund og Erhverv (bevilling: 275-09-0145). Vi takker begge bevilligende myndigheder for økonomiske støtte.

Søg på dlsy.sfi.dk